วัคซีน COVID 19

ผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด สามารถฉีดวัคซีนป้องกัน COVID ได้หรือไม่?

     

ผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด

สามารถฉีดวัคซีนป้องกัน COVID ได้หรือไม่? 

ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant เช่น dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban) สามารถฉีดวัคซีนป้องกัน COVID ได้หรือไม่?

- โดยทั่วไปการฉีดวัคซีนมักจะเป็นการฉีดแบบ intramuscular ซึ่งในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกได้เช่น hematoma ดังนั้นหากสามารถกำหนดเวลาฉีดได้ ควรฉีดในช่วงที่ระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดต่ำที่สุดคือก่อนรับประทานยามื้อถัดไป (12-24 ชม.หลังจากรับประทานยา) หากไม่สามารถกำหนดเวลาได้แน่นอนให้งดรับประทานยามื้อเช้าไปก่อน และเริ่มรับประทานยาอีกครั้งหลังฉีดวัคซีนไปประมาณ 6 ชม. (ในกรณี dabigatran และ apixaban ที่ต้องรับประทานวันละ 2 ครั้งให้ข้ามยามื้อเช้าไป และรับประทานยาในมื้อบ่ายตามปกติ)

- แนะนำให้ใช้เข็มขนาดเล็ก 25G หรือ 27G

- หลีกเลี่ยงการคลึงบริเวณกล้ามเนื้อที่ฉีด

- แนะนำให้กดตรงตำเเหน่งที่ฉีดยาประมาณ 5 นาที จากนั้นอาจประคบเย็นต่อด้วยน้ำแข็งหรือเจลาติน

 

ผู้ป่วยที่รับประทานยาวาร์ฟารินสามารถฉีดวัคซีนป้องกัน COVID ได้หรือไม่?

- กรณีผลตรวจระดับ INR ต่ำกว่า 4 ภายใน 1 สัปดาห์ หรือมีผลระดับ INR ก่อนหน้านี้อยู่ในระดับต่ำกว่า 3 มาโดยตลอด ไม่จำเป็นต้องหยุดยาหรือปรับขนาดยา และไม่จำเป็นต้องตรวจ INR ก่อนได้รับวัคซีน

- แนะนำให้ใช้เข็มขนาดเล็ก 25G หรือ 27G

- หลีกเลี่ยงการคลึงบริเวณกล้ามเนื้อที่ฉีด

- แนะนำให้กดตรงตำเเหน่งที่ฉีดยาประมาณ 5 นาที จากนั้นอาจประคบเย็นต่อด้วยน้ำแข็งหรือเจลาติน

 

ผลงานโดยภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล

 

    สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

    ในพระบรมราชูปถัมภ์

    ที่อยู่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. 10310

    E-mail : [email protected]

 

108322
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
433
568
3906
4388
12229
79036
108322

Your IP: 172.70.42.77
2024-05-18 15:32
  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ขอส่งความห่วงใยผ่าน น้องขวัญใจ น้องพอใจ และน้องสุขใจ ขอให้ทุกคนรอดพ้นจาก COVID-19