1 ประกวดบทความ บอกเล่า เรื่องราว จากชีวิตจริง
Copyright 2022
ประกวดบทความ บอกเล่า เรื่องราว จากชีวิตจริง 'ประสบการณ์เฉียดตาย จากโรคหัวใจและหลอดเลือด'
ประกวดภาพถ่าย “มารักษ์หัวใจกันเถอะ” ครั้งที่ 2
ห้ามพลาดเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดภาพถ่ายกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
หัวข้อการประกวดภาพถ่าย
 1. อาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ 
 2. อาหารที่ทำลายสุขภาพ 
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 • ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
กำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 • เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม-15 ตุลาคม 2562 โดยส่งทางอีเมล: ส่งไฟล์ .JPG ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิเซล ที่ 300 dpi มาที่เมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการและมอบรางวัลในเดือน พฤศจิกายน 2562
รางวัลการประกวดภาพถ่าย
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลยินดี สำหรับภาพที่ได้รับการคัดเลือก เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 500 บาท

หมายเหตุ ทุกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางสมาคมฯ

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 15 ตุลาคม2562 
 2. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ นามสกุล วันที่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงาน ภาพถ่ายได้ไม่เกิน 10 ภาพ
 3. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และมีขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล ที่ 300 dpi ต้องไม่มี เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย หรือเว้นขอบภาพ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูง (RAW/JPEG)
 4. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ห้าม ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่าย เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในขององค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายความรวมถึงภาพถ่ายที่มีการแก้ไขในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ 
 6. หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมีรูปบุคคลในภาพ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งความยินยอมจากบุคคลในภาพถ่าย  หากมีความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ (เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำภาพถ่ายที่ปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งานโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยที่เจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีมีข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น)
 8. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 9. สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือก ไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่นำไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
ติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณอาภรณ์ ขมวดทรัพย์ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.thaihealthyheart.com

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 089-5142175

f t g m

ติดต่อเรา

 

    สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

    ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

    ที่อยู่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

    กรุงเทพฯ 10310

    โทร : 02-718-0061

    โทรสาร : 02-718-0065

    E-mail : thaiheart@hotmail.com

    Facebook : Thaihealthyheart

Google Map