1 คุณรักตัวเองมากแค่ไหน?
Copyright 2022

ด้วยรักและห่วงใย "เพื่อสุขภาพหัวใจ โดยแพทย์หัวใจ"

จากงานงานประกวด วิดีโอสั้นในหัวข้อ "มารักษ์หัวใจกันเถอะ" โดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562

 

ผลงานโดย
     นายวัชรพล ทิพย์สุวรรณ (นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจ )
     นางสาวศิริวรรณ ทิพย์สุวรรณพร (นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Stamford  คณะ Event Management) 

f t g m

ติดต่อเรา

 

    สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

    ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

    ที่อยู่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

    กรุงเทพฯ 10310

    โทร : 02-718-0061

    โทรสาร : 02-718-0065

    E-mail : thaiheart@hotmail.com

    Facebook : Thaihealthyheart

Google Map