Copyright 2023

นโยบายและลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์
1. เว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธ์และจัดทำขึ้น ในนาม ‘สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์’
2. มีนโยบายเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เชิงป้องกันและส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตนเองเบื้องต้นด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่มีผลประโยชน์ใด ๆกับบริษัทผู้แทนจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทุกชนิด และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า การรับบริจาคและการเมืองในทุกรูปแบบ
3. บทความที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ เป็นเนื้อหาทางวิชาการของผู้นิพนธ์ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปเท่านั้น ห้ามนำไปใช้อ้างอิงเพื่อทดแทนคำแนะนำการตัดสินใจการวินิจฉัย และ/หรือการดูแลรักษาของแพทย์ในผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งย่อมมีบริบทที่แตกต่างกันไป
4. กรณีมีการอ้างถึงบทความจากแหล่งอื่นมาประกอบเนื้อหา มีการกำกับแหล่งที่มาหรือส่งลิงค์ไปยังเว็บไซต์เจ้าของโดยตรง
5. ทางเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อความที่ลงไว้ในทุกเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงไป
6. ผู้นำบทความไปใช้อ้างอิงหรือสร้างผลงานต่อ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของเนื้อหาในบทความ ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาจากเว็บไซต์นี้ โดยไม่ตัดทอน ดัดแปลงให้เกิดความเสียหายต่อสาระสำคัญใด ๆ
7. ทางเว็บไซต์ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆทางเทคนิคของผู้เข้าใช้งาน กรณีได้รับการแก้ไขหรือบิดเบือน (hack) ข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี หรือจากไวรัสคอมพิวเตอร์
8. การแสดงออกต่อข้อคิดเห็นใด ๆในเว็บไซต์ (ถ้ามี) ต้องเป็นไปอย่างสุภาพ และสร้างสรร
9. ข้อมูลของผู้เข้าร่วมแสดงข้อคิดเห็น (ถ้ามี) จะได้รับการปกปิดความเป็นส่วนตัว โดยไม่ถูกนำออกสู่สาธารณะ

f t g m

ติดต่อเรา

 

    สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

    ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

    ที่อยู่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

    กรุงเทพฯ 10310

    โทร : 02-718-0061

    โทรสาร : 02-718-0065

    E-mail : [email protected]

    Facebook : Thaihealthyheart

Google Map